The 3rd Bangkok International Performing Arts
Piano Competition
(BIPAC) 2023

 • การแข่งขันนี้เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากทุกประเทศ ไม่จำกัดสัญชาติ
 • ไม่จำกัดอายุ รุ่นอายุ โปรดดูใน “ประเภทการแข่งขันและบทเพลง”
 • การแข่งขัน: ON-SITE & ONLINE
 • รับสมัครถึงวันที่: 20 ตุลาคม 2023
On-site
Goethe Institute Auditorium วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2023
Online
ส่งคลิปวีดีโอภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2023

กำหนดปิดรับสมัคร

ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วน ค่าสมัคร ลิงก์วิดีโอการบรรเลง(เฉพาะผู้ที่สมัครแข่งแบบ Online) และสำเนาโน้ตเพลง (ไฟล์ pdf) ก่อนเวลา 23.00 น. ของวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2023 ตามเวลาประเทศไทย

การประกาศผลการแข่งขัน

 • On-site: ประกาศผลในวันที่ทำการแสดง ณ Goethe Institute Auditorium
 • Online: ประกาศผลในหน้าเพจ Facebook ของ Cornerstone Music Thailand Fan Page และเว็บไซต์ ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2023

ปิดรับสมัครใน

%d

วัน

%h

ชั่วโมง

%m

นาที

%s

วินาที

สถานที่และวันเวลาแข่งขัน

 • On-site: Goethe Institute Auditorium วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2023
 • Online: ส่งลิ้งค์วีดีโอการแสดงพร้อมกับใบสมัคร ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2023

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การแข่งขันเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากทุกประเทศ ไม่จำกัดสัญชาติ
 • รุ่นอายุ โปรดดูใน “ประเภทการแข่งขันและบทเพลง”

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ชำระค่าสมัครโดยการโอนเงินไปยังบัญชี:
  ธนาคาร: ไทยพาณิช (SCB)
  ชื่อบัญชี: Cornerstone Music Company Limited
  หมายเลขบัญชี: 414-095910-5
  Swift Code: SICOTHBK
 2. เตรียมรูปบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต สำหรับอัพโหลดในฟอร์มสมัคร
 3. เตรียมโน้ตเพลงสำหรับการแข่งขันเป็นไฟล์ PDF
 4. กรอกแบบฟอร์มสมัคร คลิกที่นี่
 5. หากผู้เข้าแข่งขันต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1 รายการ กรุณากรอกแบบฟอร์มแยกสำหรับแต่ละรายการที่ต้องการสมัคร

หมายเหตุ: ค่าสมัครไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด

ในโลกปัจจุบัน มีเยาวชนเป็นจำนวนมากที่มีความสนใจในดนตรีคลาสสิกและเรียนเปียโนอย่างเอาจริงเอาจัง ซึ่งเฉกเช่นเดียวกับศิลปะการแสดงสาขาอื่นๆ การเรียนดนตรีคลาสสิกให้สัมฤทธิ์ผลนั้น ผู้เรียนต้องฝึกฝนทักษะโดยการแสดงต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม หรือการแสดงผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ในการเรียนการสอนทั่วไป ผู้เรียนมักไม่ได้มีโอกาสแสดงต่อสาธารณะ เนื่องจากส่วนใหญ่กิจกรรมดนตรีจะจำกัดอยู่เฉพาะการสอบวัดระดับเกรดหรือการแสดงในคอนเสิร์ตนักเรียนปีละไม่กี่ครั้งเท่านั้น

ภารกิจของ Cornerstone Music คือการเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ ด้วยการจัดการแข่งขันดนตรีเพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนผู้สนใจดนตรีคลาสสิกได้มีโอกาสแสดงออกถึงทักษะการบรรเลงและค้นหาศักยภาพทางดนตรีของตนเอง

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน The 3rd Bangkok International Performing Arts Piano Competition (BIPAC) 2023 ต้องการส่งเสริมทั้งความสุขความเพลิดเพลินในการเล่นดนตรี และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของทักษะทางดนตรีของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ดังนั้นการแข่งขันจึงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ

 1. การแข่งขันที่เน้นการสร้างความท้าทายให้ผู้เรียน หรือที่เรียกว่า Open Category เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแข่งขันอย่างจริงจัง โดยคณะกรรมการจะมีการตัดสินผู้ชนะอันดับที่ 1-3 เพื่อมอบโล่รางวัล
 2. การแข่งขันที่เน้นการสร้างกำลังใจให้ผู้เรียน ซึ่งจะตัดสินผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนตามระดับฝีมือการบรรเลง โดยไม่คำนึงถึงอายุของผู้เข้าแข่งขัน ความยากง่ายของเพลง และเป็นการตัดสินแบบอิงเกณฑ์มาตรฐานโดยไม่มีการเปรียบเทียบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่น การแข่งขันลักษณะนี้ไม่มีการตัดสินผู้ชนะอันดับที่ 1-3 และไม่มีการคัดผู้เข้าแข่งขันออก โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัลแพลตตินัม ทอง เงิน หรือทองแดง ตามระดับการบรรเลง

ประโยชน์สำหรับผู้เข้าแข่งขัน:

 • การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาฝีมือในการบรรเลงดนตรี
 • โอกาสและประสบการณ์การแสดงจะช่วยส่งเสริมความมั่นใจในตนเองให้กับผู้เข้าแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้เรียนรู้ถึงความสุขในการแสดงและความสุขในการแบ่งปันเสียงดนตรีแก่ผู้ฟัง
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับแรงบันดาลใจจากการรับชมการแสดงของผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ซึ่งสามารถสร้างแรงกระตุ้นในการฝีกซ้อมให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือ
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้เรียนรู้วิธีการรับมือกับความผิดหวังและพัฒนาภูมิต้านทานทางจิตใจในกรณีที่ผลไม่เป็นไปในทางที่คาดหวังไว้
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับความเห็นที่เป็นประโยชน์ คำติชมและคำแนะนำอย่างละเอียดจากคณะ กรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาฝีมือการบรรเลงดนตรีของตนต่อไป
 • ผลการแข่งขันและประสบการณ์จากการแข่งขันสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของผู้เข้าแข่งขัน

ประโยชน์สำหรับครูผู้สอน:

 • การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันช่วยสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมให้แก่นักเรียน และช่วยสร้างแรงกระตุ้นที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพไปถึงที่สุด
 • การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้เรียนรู้ผลงานการประพันธ์ใหม่ๆที่หลากหลาย นอกเหนือจากเพลงสอบ
 • การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดตัวนักเรียนสู่สายตาสาธารณะ รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและช่วยสร้างชื่อเสียงแก่ครูผู้สอน

ระดับรางวัล ระดับคะแนน รางวัล
อันดับ 1-3
 • มอบให้แด่ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนอันดับ 1-3 จากการแข่งขันแบบ Open Category
 • ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 91 คะแนนขึ้นไป
โล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
แพลตตินัม 91-100 เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
ทอง 81-90.99 เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
เงิน 71-80.99 เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
ทองแดง 70.99 and below เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

 1. ประเภทเพลงอิสระ (Open Category)
 2. ประเภทเพลงสอบเกรด (Graded Examination Category)
 3. ประเภทผู้ประพันธ์ (Composer Category)
 4. ประเภทเพลงจากชุดหนังสือสอนเปียโน (Piano Method Category)
 5. ประเภทบุคคลทั่วไป (Amateur Category)
หมายเหตุสำหรับทุกประเภทการแข่งขัน:
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่า 1 ประเภท
 • ผู้เข้าการแข่งขันสามารถใช้เพลงเดียวกันในการแข่งขันมากกว่า 1 ประเภทได้
 • หากต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1 ประเภท กรุณากรอกแบบฟอร์มการสมัครแยกกันและชำระค่าสมัครแยกกัน
 • หากผู้เข้าแข่งขันสมัครผิดรายการ การสมัครจะถือเป็นโมฆะและจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร

1. ประเภทเพลงอิสระ (Open Category)

หมายเลข ประเภทการแข่งขัน อายุ วันเกิด บทเพลง On-site ค่าสมัคร
(บาท)
Online ค่าสมัคร
(บาท)
1 Kids ไม่เกิน 6 ปี วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2017 เพลงอิสระ เวลาไม่เกิน 2 นาที 3,500 3,000
2 Children A ไม่เกิน 8 ปี วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2015 เพลงอิสระ เวลาไม่เกิน 3 นาที 3,700 3,200
3 Children B ไม่เกิน 10 ปี วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2013 เพลงอิสระ เวลาไม่เกิน 5 นาที 3,700 3,200
4 Junior A ไม่เกิน 12 ปี วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2011 เพลงอิสระ เวลาไม่เกิน 6 นาที 4,000 3,500
5 Junior B ไม่เกิน 15 ปี วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2008 เพลงอิสระ เวลาระหว่าง 5-8 นาที 4,000 3,500
6 Youth A ไม่เกิน 18 ปี วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2005 เพลงอิสระ เวลาระหว่าง 6-10 นาที 4,300 3,800
7 Youth B ไม่เกิน 24 ปี วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 1999 เพลงอิสระ เวลาระหว่าง8-12 นาที 4,300 3,800
8 Piano Duet (One Piano) ไม่มีกำหนดอายุ แต่ไม่อนุญาตให้ครูผู้สอนบรรเลงคู่กับนักเรียน เพลงอิสระ เวลาไม่เกิน 5 นาที 4,300 3,800
หมายเหตุสำหรับ Open Category:
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกบรรเลงกี่เพลงก็ได้ แต่ความยาวของโปรแกรมการบรรเลงห้ามเกินเวลาที่กำหนดไว้
 • การจับเวลาเริ่มจากเมื่อผู้เข้าแข่งขันเริ่มบรรเลง และนับเวลารวมตอนหยุดระหว่างเพลง

2. ประเภทเพลงสอบเกรด (Graded Examination Category) (ไม่จำกัดอายุ ยกเว้นระดับ Prep)

เลือกเพลงจากคู่มือการสอบ (syllabus) ปัจจุบันของ ABRSM, Trinity College London, LCM หรือ Central Conservatory of Music

หมายเลข ประเภทการแข่งขัน บทเพลง On-site ค่าสมัคร
(บาท)
Online ค่าสมัคร
(บาท)
9 ระดับ Prep หรือ Initial ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอายุไม่เกิน 7 ปี (วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2016)
 • สำหรับระดับ Prep จะต้องบรรเลง 2 เพลง
 • สำหรับระดับ Initial จะต้องบรรเลง 2 เพลง
3,500 3,000
10 เกรด 1 บรรเลง 2 เพลง 4,000 3,500
11 เกรด 2 บรรเลง 2 เพลง 4,000 3,500
12 เกรด 3 บรรเลง 2 เพลง 4,000 3,500
13 เกรด 4 บรรเลง 2 เพลง 4,000 3,500
14 เกรด 5 บรรเลง 1 เพลง 4,300 3,800
15 เกรด 6 บรรเลง 1 เพลง 4,300 3,800
16 เกรด 7 บรรเลง 1 เพลง 4,300 3,800
17 เกรด 8 บรรเลง 1 เพลง 4,300 3,800

3. Composer Category (ไม่จำกัดอายุ)

หมายเลข ประเภทการแข่งขัน บทเพลง On-site ค่าสมัคร
(บาท)
Online ค่าสมัคร
(บาท)
18 Bach Junior เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก First Lessons in Bach, Book I or II 3,700 3,200
19 Bach A เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก Two-Part Inventions 4,000 3,500
20 Bach B เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก Three-Part Inventions 4,000 3,500
21 Bach C เลือกบรรเลง 1 คู่เพลงจาก Prelude and Fugue from WTC I or WTC II 4,000 3,500
22 Bach D เลือกบรรเลงเพลงเต้นรำ 2 เพลงที่มีคุณลักษณะหรืออารมณ์เพลงต่างกัน (contrasting dances) จาก Bach French Suites, English Suites หรือ Partitas 4,000 3,500
23 D. Scarlatti เลือกบรรเลง sonata 2 เพลงที่มีคุณลักษณะหรืออารมณ์เพลงที่แตกต่างกัน (contrasting) 4,000 3,500
24 Burgmüller เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก 25 Progressive Studies, Op. 100 3,700 3,200
25 Czerny A เลือกบรรเลง 1 หรือ 2 เพลงจาก Op. 599, 636, 718, และ/หรือ 849; เวลาไม่เกิน 5 นาที 4,000 3,500
26 Czerny B เลือกบรรเลง 1 หรือ 2 เพลงจาก Op. 299 และ/หรือ 740; เวลาไม่เกิน 5 นาที 4,000 3,500
27 Heller Etude เลือกบรรเลงอย่างน้อย 1 เพลง; เวลาไม่เกิน 5 นาที 4,000 3,500
28 Cramer Study เลือกบรรเลง Cramer study 1 เพลง 4,000 3,500
29 Sonatina เลือกบรรเลงท่อนเร็ว (fast movement) 1 ท่อนจาก sonatina บทเพลงใดก็ได้จากยุค Classical period 4,000 3,500
30 Haydn Sonata เลือกบรรเลงท่อนเร็ว (fast movement) 1 ท่อนจาก sonata ใดก็ได้ของ Haydn 4,000 3,500
31 Mozart Sonata เลือกบรรเลงท่อนเร็ว (fast movement) 1 ท่อนจาก sonata ใดก็ได้ของ Mozart 4,000 3,500
32 Beethoven Sonata เลือกบรรเลงท่อนเร็ว (fast movement) 1 ท่อนจาก sonata ใดก็ได้ของ Beethoven 4,000 3,500
33 Schubert Sonata เลือกบรรเลงท่อนเร็ว (fast movement) 1 ท่อนจาก sonata ใดก็ได้ของ Schubert 4,000 3,500
34 Schubert Impromptu เลือกบรรเลง Impromptu ใดก็ได้ 1 เพลง 4,000 3,500
35 Mendelssohn เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก Song Without Words 4,000 3,500
36 Chopin Ballade/Scherzo เลือกบรรเลง Ballade หรือ Scherzo 1 เพลง 4,300 3,800
37 Chopin Etude เลือกบรรเลง Etude 1 เพลงจาก Op. 10, 25, หรือ Op. Posth. 4,000 3,500
38 Chopin Impromptu/ Prelude เลือกบรรเลง Impromptu 1 เพลง หรือ เลือกบรรเลง Preludes ที่มีคุณลักษณะต่างกัน (contrasting Preludes) 2 เพลง จาก Op. 28 4,000 3,500
39 Chopin Mazurka เลือกบรรเลง Mazurka 1 เพลง 4,000 3,500
40 Chopin Nocturne เลือกบรรเลง Nocturne 1 เพลง 4,000 3,500
41 Chopin Waltz เลือกบรรเลง Waltz 1 เพลง 4,000 3,500
42 Chopin Polonaise เลือกบรรเลง Polonaise 1 เพลง 4,000 3,500
43 Chopin Free Choice เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของ Chopin 1 เพลง ที่ไม่ได้รวมอยู่ในประเภทการแข่งขัน 33-39 4,000 3,500
44 Liszt Etude เลือกบรรเลง Etude 1 เพลง 4,000 3,500
45 Liszt Free Choice เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของ Liszt; เวลาไม่เกิน 10 นาที 4,300 3,800
46 Brahms เลือกบรรเลง Intermezzo, Romanze, Ballade หรือ Capriccio 1 เพลง 4,000 3,500
47 Schumann A เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก Album for the Young, Op. 68 4,000 3,500
48 Schumann B เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของ Schumann ยกเว้น Op. 68; เวลาไม่เกิน 5 นาที 4,000 3,500
49 Grieg Free Choice เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที 4,000 3,500
50 Bartok Free Choice เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที 4,000 3,500
51 Russian Composer* เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที 4,000 3,500
52 Spanish Composer** เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที 4,000 3,500
53 French Composer*** เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที 4,000 3,500
54 American Composer**** เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที
* เพิ่มเติม - William Gillock
4,000 3,500
55 Own Composition บรรเลงผลงานใดก็ได้ของตนเอง; เวลาไม่เกิน 5 นาที 4,000 3,500
หมายเหตุสำหรับ Composer Category:
 • การแข่งขันประเภทนี้ไม่จำกัดอายุผู้เข้าแข่งขัน
 • ในประเภทการแข่งขันที่มีการกำหนดเวลา เริ่มจับเวลาตั้งแต่เวลาผู้เข้าแข่งขันเริ่มบรรเลง

4. Piano Method Category (อายุไม่เกิน 12 ปี วันเกิดตรงกับหรือหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2011)

หมายเลข ประเภทการแข่งขัน บทเพลง On-site ค่าสมัคร
(บาท)
Online ค่าสมัคร
(บาท)
56 John Thompson A บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ John Thompson's Modern Course เล่ม 1st Grade 3,700 3,200
57 John Thompson B บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ John Thompson's Modern Course เล่ม 2nd Grade 3,700 3,200
58 Piano Pieces for Children A บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Piano Pieces for Children เล่ม Grade 1 และ/หรือ Grade 2 3,700 3,200
59 Piano Pieces for Children B บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Piano Pieces for Children เล่ม Grade 3 และ/หรือ Grade 4 3,700 3,200
60 Alfred’s Book Levels 2-3 บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Alfred's Basic Piano Course เล่ม Lesson Book Level 2 และ/หรือ Level 3 3,700 3,200
61 Alfred's Book Levels 4-5 บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Alfred's Basic Piano Course เล่ม Lesson Book Level 4 และ/หรือ Level 5 3,700 3,200
62 Piano Adventures Levels 1-2 บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Piano Adventures เล่ม Level 1 และ/หรือ Level 2A และ/หรือ Level 2B 3,700 3,200
63 Piano Adventures Levels 3-5 บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Piano Adventures เล่ม Level 3A และ/หรือ Level 3B และ/หรือ Level 4 และ/หรือ Level 5 3,700 3,200
หมายเหตุสำหรับ Piano Method Category:
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี

5. Amateur Category

หมายเลข ประเภทการแข่งขัน บทเพลง On-site ค่าสมัคร
(บาท)
Online ค่าสมัคร
(บาท)
64 Amateur บรรเลงผลงานประพันธ์ใดก็ได้ที่มีคุณลักษณะหรืออารมณ์เพลงแตกต่างกัน (contrasting works); เวลาไม่เกิน 10 นาที 4,300 3,800
    ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี (เกิดวันที่หรือหลังจาก 1 พฤศจิกายน 2005) ไม่เคยศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาดนตรี และไม่ได้จบการศึกษาด้านดนตรีในระดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ    
65 Popular Music บรรเลงเพลง 1 เพลงหรือ cover เพลงในสไตล์ดนตรีสมัยใหม่ (ในสไตล์ pop, jazz, blues, rock, musical, anime/movie/TV-Series soundtracks หรือ broadway); เวลาไม่เกิน 5 นาที หรือ บรรเลงผลงานประพันธ์ของตนเอง 1 เพลงในสไตล์ข้างต้น; เวลาไม่เกิน 5 นาที 4,000 3,500

กฎทั่วไป
 1. BIPAC เปิดรับสมัครนักเปียโนจากทุกประเทศ ไม่จำกัดสัญชาติ
 2. ผู้สมัครต้องทำการชำระค่าสมัครพร้อมกับการสมัคร โดยค่าสมัครไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอนหรือค่าทำธุรกรรมทางการเงิน (ถ้าหากมี)
 3. รับผู้เข้าแข่งขันจำนวนจำกัด และคณะผู้จัดจะให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังของการสมัคร
 4. ลำดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการกำหนดของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน BIPAC
 5. หากการบรรเลงมีความยาวเกินเวลาที่กำหนด คณะกรรมการตัดสินอาจกดหยุดวิดีโอเมื่อหมดเวลา อย่างไรก็ตาม การหยุดจะไม่มีผลต่อคะแนนของผู้เข้าแข่งขัน โดยคณะกรรมการตัดสินจะประเมินจากการบรรเลงของผู้เข้าแข่งขันในส่วนที่อยู่ภายในเวลาที่กำหนด
 6. ประกาศผล On-site จะประกาศผลในวันที่ทำการแสดง ณ Goethe Institute Auditorium
 7. ประกาศผล Online จะประกาศผลในหน้าเพจ Facebook ของ Cornerstone Music Thailand Fan Page และเว็บไซต์ ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2023
 8. *หากผู้เข้าแข่งขันระบุมาในใบสมัคร ว่าจะรับใบประกาศนียบัตรแบบ e-certificate คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทำการส่งใบประกาศนียบัตร e-certificate ให้ทางอีเมลตามที่ปรากฏในใบสมัคร
  *หากผู้เข้าแข่งขันเลือกรับโล่รางวัล (สำหรับ Open Category เท่านั้น) เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตรฉบับพิมพ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ตามที่ปรากฏในใบสมัคร
  *ใบความเห็น คำติชมและคำแนะนำของคณะกรรมการตัดสิน จะจัดส่งให้ทางอีเมล
 9. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 10. การตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน BIPAC โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ในการตัดสินเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุดในกรณีที่เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
 11. ในการลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ในใบสมัคร ผู้เข้าแข่งขันยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และเห็นชอบกับรายละเอียดและกฎเกณฑ์การแข่งขันทุกประการของ BIPAC 2023 หากผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครโดยไม่มีการคืนเงิน
กฎสำหรับการบรรเลง
 1. เพลงบรรเลงเดี่ยวทุกเพลงจะต้องบรรเลงจากความจำ ยกเว้นการแข่งขันหมายเลขประเภท 55 (ผลงานการประพันธ์ของตนเอง) และ 65 (เพลงสมัยใหม่) ซึ่งอนุญาตให้ใช้โน้ตเพลงได้
 2. เพลงดูเอ็ทสามารถใช้โน้ตเพลงหรือไม่ใช้ก็ได้
 3. ผู้สมัครต้องอัปโหลดไฟล์สแกนโน้ตเพลง(ต้องเป็นไฟล์ PDF)ที่ระบุชื่อผู้เข้าแข่งขันและประเภทการแข่งขันแนบไปกับแบบฟอร์มการสมัคร
 4. การบรรเลงไม่ต้องย้อนตามเครื่องหมายย้อน และไม่ต้องย้อนในส่วน exposition ของ sonata หรือ sonatina แต่ต้องย้อนเมื่อโน้ตเพลงมีการระบุให้ย้อนโดยตรง เช่นเครื่องหมาย D.C. al Fine หรือ D.S. al Coda
 5. ผู้เข้าแข่งขันควรใช้เปียโนจริง (Acoustic piano) ในการบรรเลงเพลงเพื่อส่งเข้าแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น Upright piano หรือ Grand piano ก็ได้ แต่หากผู้สมัครไม่สามารถหาเปีนโนจรืงได้ ทางผู้จัดอนุญาตให้ใช้เปียโนไฟฟ้า (Digital piano) ส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ แต่จะมีผลต่อคะแนนการแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งไฟล์วิดีโอการบรรเลง โดยคณะผู้จัด BIPAC จะต้องได้รับวิดีโอก่อนเวลา 23.00 น. ของวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2023 ตามเวลาประเทศไทย
 2. ไฟล์วิดีโอจะต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 720p และมีภาพและเสียงคุณภาพดี การบันทึกวิดีโอต้องตั้งกล้องนิ่ง ห้ามบันทึกโดยถือกล้องไว้ในมือ ในวิดีโอต้องเห็นลำตัว หน้า มือทั้งสองข้าง และเท้าของผู้แสดงโดยตลอด หากถ่ายในองศาที่ไม่ถูกต้องและเห็นส่วนของร่างกายไม่ครบตามที่กำหนด จะถือว่าวิดีโอเป็นโมฆะ
 3. ห้ามตัดต่อวิดีโอและห้ามมีการดัดแปลงวิดีโอที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพเสียงในวิดีโอ
 4. วิดีโอต้องบันทึกภายในเวลา 4 เดือนก่อนวันแรกของงานแข่งขัน
 5. วิดีโอที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันสามารถใช้เฉพาะในการแข่งขันนี้เท่านั้น ห้ามใช้วิดีโอที่เคยส่งเข้าร่วมการแข่งขันอื่นมาแล้ว
 6. ในประเภทการแข่งขันที่มีการบรรเลงเพลงมากกว่า 1 เพลง จะต้องบันทึกวิดีโอต่อเนื่องตลอดทั้งโปรแกรมการบรรเลง ห้ามหยุดบันทึกระหว่างกลาง
 7. ผู้เข้าแข่งขันควรใช้เปียโนจริง (Acoustic piano) ในการบรรเลงเพลงเพื่อส่งเข้าแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น Upright piano หรือ Grand piano ก็ได้ แต่หากผู้สมัครไม่สามารถหาเปีนโนจรืงได้ ทางผู้จัดอนุญาตให้ใช้เปียโนไฟฟ้า (Digital piano) ส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ แต่จะมีผลต่อคะแนนการแข่งขัน
 8. กรุณาอัปโหลดวิดีโอเข้าไปยัง YouTube และระบุ link วิดีโอในแบบฟอร์มการสมัคร
 9. กรุณาตั้งชื่อวิดีโอตามนี้:
  “BIPAC2023_หมายเลขรุ่นการแข่งขัน_ชื่อผู้แข่งขัน_นามสกุลผู้แข่งขัน”
  ตัวอย่าง: “BIPAC2023_1_Jane_Lee”

Contact Information

Email: cornerstonemusic.thailand@gmail.com
Line: @cornerstonemusic