The 2nd Bangkok International Performing Arts
Piano Competition (BIPAC) 2022

Open to contestants of all nationalities
Platform: Online

ประกาศผลการแข่งขัน

* Contestants' names are listed in alphabetical order of the first names.

คลิกที่นี่ »

เหลือระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

%d

วัน

%h

ชั่วโมง

%m

นาที

%s

วินาที

ขณะนี้ เราได้ปิดรับสมัครการแข่งขัน
The 2nd Bangkok International Performing Arts
Piano Competition (BIPAC) 2022 แล้ว
ขอเชิญท่านที่สนใจมาร่วมแข่งขันในปีหน้าต่อไป
ขอบคุณค่ะ

จุดประสงค์ของการแข่งขัน

ในโลกปัจจุบัน มีเยาวชนเป็นจำนวนมากที่มีความสนใจในดนตรีคลาสสิกและเรียนเปียโนอย่างเอาจริงเอาจัง ซึ่งเฉกเช่นเดียวกับศิลปะการแสดงสาขาอื่นๆ การเรียนดนตรีคลาสสิกให้สัมฤทธิ์ผลนั้น ผู้เรียนต้องฝึกฝนทักษะโดยการแสดงต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม หรือการแสดงผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ในการเรียนการสอนทั่วไป ผู้เรียนมักไม่ได้มีโอกาสแสดงต่อสาธารณะ เนื่องจากส่วนใหญ่กิจกรรมดนตรีจะจำกัดอยู่เฉพาะการสอบวัดระดับเกรดหรือการแสดงในคอนเสิร์ตนักเรียนปีละไม่กี่ครั้งเท่านั้น

ภารกิจของ Cornerstone Music คือการเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ ด้วยการจัดการแข่งขันดนตรีเพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนผู้สนใจดนตรีคลาสสิกได้มีโอกาสแสดงออกถึงทักษะการบรรเลงและค้นหาศักยภาพทางดนตรีของตนเอง

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด การแข่งขันดนตรีครั้งนี้จึงจัดผ่านช่องทางออนไลน์แทนการแสดงสด

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน The 2nd Bangkok International Performing Arts Piano Competition (BIPAC) 2022 ต้องการส่งเสริมทั้งความสุขความเพลิดเพลินในการเล่นดนตรี และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของทักษะทางดนตรีของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ดังนั้นการแข่งขันจึงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ

 1. การแข่งขันที่เน้นการสร้างความท้าทายให้ผู้เรียน หรือที่เรียกว่า Open Category เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแข่งขันอย่างจริงจัง โดยคณะกรรมการจะมีการตัดสินผู้ชนะอันดับที่ 1-3 เพื่อมอบโล่รางวัล
 2. การแข่งขันที่เน้นการสร้างกำลังใจให้ผู้เรียน ซึ่งจะตัดสินผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนตามระดับฝีมือการบรรเลง โดยไม่คำนึงถึงอายุของผู้เข้าแข่งขัน ความยากง่ายของเพลง และเป็นการตัดสินแบบอิงเกณฑ์มาตรฐานโดยไม่มีการเปรียบเทียบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่น การแข่งขันลักษณะนี้ไม่มีการตัดสินผู้ชนะอันดับที่ 1-3 และไม่มีการคัดผู้เข้าแข่งขันออก โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัลแพลตตินัม ทอง เงิน หรือทองแดง ตามระดับการบรรเลง

ประโยชน์สำหรับผู้เข้าแข่งขัน:

 • การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาฝีมือในการบรรเลงดนตรี
 • โอกาสและประสบการณ์การแสดงจะช่วยส่งเสริมความมั่นใจในตนเองให้กับผู้เข้าแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้เรียนรู้ถึงความสุขในการแสดงและความสุขในการแบ่งปันเสียงดนตรีแก่ผู้ฟัง
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับแรงบันดาลใจจากการรับชมการแสดงของผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ซึ่งสามารถสร้างแรงกระตุ้นในการฝีกซ้อมให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือ
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้เรียนรู้วิธีการรับมือกับความผิดหวังและพัฒนาภูมิต้านทานทางจิตใจในกรณีที่ผลไม่เป็นไปในทางที่คาดหวังไว้
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับความเห็นที่เป็นประโยชน์ คำติชมและคำแนะนำอย่างละเอียดจากคณะ กรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาฝีมือการบรรเลงดนตรีของตนต่อไป
 • ผลการแข่งขันและประสบการณ์จากการแข่งขันสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของผู้เข้าแข่งขัน

ประโยชน์สำหรับครูผู้สอน:

 • การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันช่วยสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมให้แก่นักเรียน และช่วยสร้างแรงกระตุ้นที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพไปถึงที่สุด
 • การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้เรียนรู้ผลงานการประพันธ์ใหม่ๆที่หลากหลาย นอกเหนือจากเพลงสอบ
 • การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดตัวนักเรียนสู่สายตาสาธารณะ รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและช่วยสร้างชื่อเสียงแก่ครูผู้สอน

กำหนดวันการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วน ค่าสมัคร ลิงก์วิดีโอการบรรเลง และสำเนาโน้ตเพลง (ไฟล์ pdf) ก่อนเวลา 23.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2022

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มด้านล่าง
 2. หากผู้เข้าแข่งขันต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1 รายการ กรุณากรอกแบบฟอร์มแยกสำหรับแต่ละรุ่นที่ต้องการสมัคร
 3. กรุณาโอนค่าสมัครไปยังบัญชี:
  ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ (SCB)
  ชื่อบัญชี: Cornerstone Music Company Limited
  หมายเลขบัญชี: 414-095910-5

หมายเหต: ค่าสมัครไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด

สถานที่และวันเวลาแข่งขัน

สถานที่: เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด การแข่งขัน The 2nd Bangkok International Performing Arts Piano Competition (BIPAC) 2022 จึงเปิดสำหรับช่องทางออนไลน์เท่านั้น

วันเวลา: กรรมการจะทำการตัดสินผลงานการบรรเลงของผู้เข้าแข่งขันจากวิดีโอ ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2022

การประกาศผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันของ The 2nd Bangkok International Performing Arts Piano Competition (BIPAC) 2022 จะประกาศในหน้าเพจ Facebook ของ Cornerstone Music Thailand Fan Page และเว็บไซต์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2022

ข้อกำหนดการส่งไฟล์วิดีโอการบรรเลง

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งไฟล์วิดีโอการบรรเลง โดยคณะผู้จัด BIPAC จะต้องได้รับวิดีโอภายในเวลา 23.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2022
 2. ไฟล์วิดีโอจะต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 720p และมีภาพและเสียงคุณภาพดี การบันทึกวิดีโอต้องตั้งกล้องนิ่ง ห้ามบันทึกโดยถือกล้องไว้ในมือ ในวิดีโอต้องเห็นลำตัว หน้า มือทั้งสองข้าง และเท้าของผู้แสดงโดยตลอด หากถ่ายในองศาที่ไม่ถูกต้องและเห็นส่วนของร่างกายไม่ครบตามที่กำหนด จะถือว่าวิดีโอเป็นโมฆะ
 3. ห้ามตัดต่อวิดีโอและห้ามมีการดัดแปลงวิดีโอที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพเสียงในวิดีโอ
 4. วิดีโอต้องบันทึกภายในเวลา 4 เดือนก่อนวันแรกของงานแข่งขัน
 5. วิดีโอที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันสามารถใช้เฉพาะในการแข่งขันนี้เท่านั้น ห้ามใช้วิดีโอที่เคยส่งเข้าร่วมการแข่งขันอื่นมาแล้ว
 6. ในประเภทการแข่งขันที่มีการบรรเลงเพลงมากกว่า 1 เพลง จะต้องบันทึกวิดีโอต่อเนื่องตลอดทั้งโปรแกรมการบรรเลง ห้ามหยุดบันทึกระหว่างกลาง
 7. ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้เปียโนจริง (Acoustic piano) ในการบรรเลงเพลงเพื่อส่งเข้าแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น Upright piano หรือ Grand piano ก็ได้ แต่ไม่สามารถใช้เปียโนไฟฟ้า (Digital piano) ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
 8. กรุณาอัปโหลดวิดีโอเข้าไปยัง YouTube และระบุ link วิดีโอในแบบฟอร์มการสมัคร
 9. กรุณาตั้งชื่อวิดีโอตามนี้:
  “BIPAC2022_หมายเลขรุ่นการแข่งขัน_ชื่อผู้แข่งขัน_นามสกุลผู้แข่งขัน”
  ตัวอย่าง: “BIPAC2022_1_Jane_Lee”

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

อาจารย์อาร์ตัส บาลาเคาสคัส

อาจารย์อาร์ตัส บาลาเคาสคัส เกิดในครอบครัวนักดนตรีในประเทศลิทัวเนีย และเริ่มต้นเรียนดนตรีที่สถาบัน M.K. Čiurlionis School of Arts (M.K.Čiurlionis Art Gymnasium) ในกรุงวิลเนียส ประเทศลิทัวเนีย โดยศึกษากับอาจารย์ Edmundas Gedgaudas และ Liucija Drąsutiene อ่านต่อ

อาจารย์ ดร.เอริ นาคากาว่า

อาจารย์ ดร.เอริ นาคากาว่า เกิดที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ภาควิชาเปียโนในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี 1995 โดยก่อนหน้านี้อาจารย์ได้เคยดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชา Music Performance ใน Ball State University ในรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา อ่านต่อ

อาจารย์จามร ศุภผล

อาจารย์จามร ศุภผล ศิลปินนักเปียโนไทยผู้มีชื่อเสียง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา Piano Performance จาก Manhattan School of Music กรุงนิวยอร์ค และปริญญาโทและ Graduate Performance Diploma จากสถาบัน Peabody Conservatory of the John Hopkins University ในแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา อ่านต่อ

ดร. อินทุอร ศรีกรานนท์

ดร. อินทุอร ศรีกรานนท์ เป็นนักเปียโนคลาสสิคและอาจารย์สอนเปียโนผู้มีผลงานในระดับแนวหน้าของประเทศไทย ผู้มีผลงานร่วมกับสามี อาจารย์อาร์ตัส บาลาเคาสคัส ผู้เป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงจากประเทศลิทัวเนีย ในการฝึกสอนเยาวชนไทยหลายรุ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ และเป็นกำลังสำคัญผลักดันให้ลูกศิษย์จำนวนมากสำเร็จการศึกษาเป็นนักเปียโนมืออาชีพและครูเปียโนที่มีชื่อเสียง อ่านต่อ

หลักการให้คะแนน

ระดับรางวัล ระดับคะแนน รางวัล
อันดับ 1-3
 • มอบให้แด่ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนอันดับ 1-3 จากการแข่งขันแบบ Open Category
 • ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 91 คะแนนขึ้นไป
โล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
แพลตตินัม 91-100 เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
ทอง 81-90.99 เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
เงิน 71-80.99 เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
ทองแดง 70.99 and below เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การแข่งขันนี้เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากทุกประเทศ ไม่จำกัดสัญชาติ
 • รุ่นอายุ โปรดดูใน “ประเภทการแข่งขันและบทเพลง”

ประเภทการแข่งขันและบทเพลง

 1. ประเภทเพลงอิสระ (Open Category)
 2. ประเภทเพลงสอบเกรด (Graded Examination Category)
 3. ประเภทผู้ประพันธ์ (Composer Category)
 4. ประเภทเพลงจากชุดหนังสือสอนเปียโน (Piano Method Category)
 5. ประเภทบุคคลทั่วไป (Amateur Category)
หมายเหตุสำหรับทุกประเภทการแข่งขัน:
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่า 1 ประเภท
 • ผู้เข้าการแข่งขันสามารถใช้เพลงเดียวกันในการแข่งขันมากกว่า 1 ประเภทได้
 • หากต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1 ประเภท กรุณากรอกแบบฟอร์มการสมัครแยกกันและชำระค่าสมัครแยกกัน
 • หากผู้เข้าแข่งขันสมัครผิดรายการ การสมัครจะถือเป็นโมฆะและจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร

1. ประเภทเพลงอิสระ (Open Category)

หมายเลข ประเภทการแข่งขัน อายุ วันเกิด บทเพลง ค่าสมัคร
(บาท)
1 Kids ไม่เกิน 6 ปี วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 เพลงอิสระ เวลาไม่เกิน 2 นาที 3,000
2 Children A ไม่เกิน 8 ปี วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2014 เพลงอิสระ เวลาไม่เกิน 3 นาที 3,200
3 Children B ไม่เกิน 10 ปี วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2012 เพลงอิสระ เวลาไม่เกิน 5 นาที 3,200
4 Junior A ไม่เกิน 12 ปี วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2010 เพลงอิสระ เวลาไม่เกิน 6 นาที 3,500
5 Junior B ไม่เกิน 15 ปี วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2007 เพลงอิสระ เวลาระหว่าง 5-8 นาที 3,500
6 Youth A ไม่เกิน 18 ปี วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2004 เพลงอิสระ เวลาระหว่าง 6-10 นาที 3,800
7 Youth B ไม่เกิน 24 ปี วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 1998 เพลงอิสระ เวลาระหว่าง8-12 นาที 3,800
8 Piano Duet (One Piano) ไม่มีกำหนดอายุ แต่ไม่อนุญาตให้ครูผู้สอนบรรเลงคู่กับนักเรียน เพลงอิสระ เวลาไม่เกิน 5 นาที 3,800
หมายเหตุสำหรับ Open Category:
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกบรรเลงกี่เพลงก็ได้ แต่ความยาวของโปรแกรมการบรรเลงห้ามเกินเวลาที่กำหนดไว้
 • การจับเวลาเริ่มจากเมื่อผู้เข้าแข่งขันเริ่มบรรเลง และนับเวลารวมตอนหยุดระหว่างเพลง

2. ประเภทเพลงสอบเกรด (Graded Examination Category) (ไม่จำกัดอายุ ยกเว้นระดับ Prep)

เลือกเพลงจากคู่มือการสอบ (syllabus) ปัจจุบันของ ABRSM, Trinity College London, LCM หรือ Central Conservatory of Music

หมายเลข ประเภทการแข่งขัน บทเพลง ค่าสมัคร
(บาท)
9ระดับ Prepเฉพาะสำหรับระดับ Prep ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอายุไม่เกิน 6 ปี (วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2015) และจะต้องบรรเลง 2 เพลง3,000
10เกรด 1บรรเลง 2 เพลง3,500
11เกรด 2บรรเลง 2 เพลง3,500
12เกรด 3บรรเลง 2 เพลง3,500
13เกรด 4บรรเลง 2 เพลง3,500
14เกรด 5บรรเลง 1 เพลง3,800
15เกรด 6บรรเลง 1 เพลง3,800
16เกรด 7บรรเลง 1 เพลง3,800
17เกรด 8บรรเลง 1 เพลง3,800

3. Composer Category (ไม่จำกัดอายุ)

หมายเลข ประเภทการแข่งขัน บทเพลง ค่าสมัคร
(บาท)
18 Bach Junior เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก First Lessons in Bach, Book I or II 3,200
19 Bach A เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก Two-Part Inventions 3,500
20 Bach B เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก Three-Part Inventions 3,500
21 Bach C เลือกบรรเลง 1 คู่เพลงจาก Prelude and Fugue from WTC I or WTC II 3,500
22 Bach D เลือกบรรเลงเพลงเต้นรำ 2 เพลงที่มีคุณลักษณะหรืออารมณ์เพลงต่างกัน (contrasting dances) จาก Bach French Suites, English Suites หรือ Partitas 3,500
23 D. Scarlatti เลือกบรรเลง sonata 2 เพลงที่มีคุณลักษณะหรืออารมณ์เพลงที่แตกต่างกัน (contrasting) 3,500
24 Burgmüller เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก 25 Progressive Studies, Op. 100 3,200
25 Czerny A เลือกบรรเลง 1 หรือ 2 เพลงจาก Op. 599, 636, 718, และ/หรือ 849; เวลาไม่เกิน 5 นาที 3,500
26 Czerny B เลือกบรรเลง 1 หรือ 2 เพลงจาก Op. 299 และ/หรือ 740; เวลาไม่เกิน 5 นาที 3,500
27 Heller Etude เลือกบรรเลงอย่างน้อย 1 เพลง; เวลาไม่เกิน 5 นาที 3,500
28 Cramer Study เลือกบรรเลง Cramer study 1 เพลง 3,500
29 Sonatina เลือกบรรเลงท่อนเร็ว (fast movement) 1 ท่อนจาก sonatina บทเพลงใดก็ได้จากยุค Classical period 3,500
30 Haydn Sonata เลือกบรรเลงท่อนเร็ว (fast movement) 1 ท่อนจาก sonata ใดก็ได้ของ Haydn 3,500
31 Mozart Sonata เลือกบรรเลงท่อนเร็ว (fast movement) 1 ท่อนจาก sonata ใดก็ได้ของ Mozart 3,500
32 Beethoven Sonata เลือกบรรเลงท่อนเร็ว (fast movement) 1 ท่อนจาก sonata ใดก็ได้ของ Beethoven 3,500
33 Schubert Sonata เลือกบรรเลงท่อนเร็ว (fast movement) 1 ท่อนจาก sonata ใดก็ได้ของ Schubert 3,500
34 Schubert Impromptu เลือกบรรเลง Impromptu ใดก็ได้ 1 เพลง 3,500
35 Mendelssohn เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก Song Without Words 3,500
36 Chopin Ballade/Scherzo เลือกบรรเลง Ballade หรือ Scherzo 1 เพลง 3,800
37 Chopin Etude เลือกบรรเลง Etude 1 เพลงจาก Op. 10, 25, หรือ Op. Posth. 3,500
38 Chopin Impromptu/ Prelude เลือกบรรเลง Impromptu 1 เพลง หรือ เลือกบรรเลง Preludes ที่มีคุณลักษณะต่างกัน (contrasting Preludes) 2 เพลง จาก Op. 28 3,500
39 Chopin Mazurka เลือกบรรเลง Mazurka 1 เพลง 3,500
40 Chopin Nocturne เลือกบรรเลง Nocturne 1 เพลง 3,500
41 Chopin Waltz เลือกบรรเลง Waltz 1 เพลง 3,500
42 Chopin Polonaise เลือกบรรเลง Polonaise 1 เพลง 3,500
43 Chopin Free Choice เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของ Chopin 1 เพลง ที่ไม่ได้รวมอยู่ในประเภทการแข่งขัน 33-39 3,500
44 Liszt Etude เลือกบรรเลง Etude 1 เพลง 3,500
45 Liszt Free Choice เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของ Liszt; เวลาไม่เกิน 10 นาที 3,800
46 Brahms เลือกบรรเลง Intermezzo, Romanze, Ballade หรือ Capriccio 1 เพลง 3,500
47 Schumann A เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก Album for the Young, Op. 68 3,500
48 Schumann B เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของ Schumann ยกเว้น Op. 68; เวลาไม่เกิน 5 นาที 3,500
49 Grieg Free Choice เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที 3,500
50 Bartok Free Choice เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที 3,500
51 Russian Composer* เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที 3,500
52 Spanish Composer** เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที 3,500
53 French Composer*** เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที 3,500
54 American Composer**** เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที 3,500
55 Own Composition บรรเลงผลงานใดก็ได้ของตนเอง; เวลาไม่เกิน 5 นาที 3,500
หมายเหตุสำหรับ Composer Category:
 • การแข่งขันประเภทนี้ไม่จำกัดอายุผู้เข้าแข่งขัน
 • ในประเภทการแข่งขันที่มีการกำหนดเวลา เริ่มจับเวลาตั้งแต่เวลาผู้เข้าแข่งขันเริ่มบรรเลง

4. Piano Method Category (อายุไม่เกิน 12 ปี วันเกิดตรงกับหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2009)

หมายเลข ประเภทการแข่งขัน บทเพลง ค่าสมัคร
(บาท)
56 John Thompson A บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ John Thompson's Modern Course เล่ม 1st Grade 3,200
57 John Thompson B บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ John Thompson's Modern Course เล่ม 2nd Grade 3,200
58 Piano Pieces for Children A บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Piano Pieces for Children เล่ม Grade 1 และ/หรือ Grade 2 3,200
59 Piano Pieces for Children B บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Piano Pieces for Children เล่ม Grade 3 และ/หรือ Grade 4 3,200
60 Alfred’s Book Levels 2-3 บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Alfred's Basic Piano Course เล่ม Lesson Book Level 2 และ/หรือ Level 3 3,200
61 Alfred's Book Levels 4-5 บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Alfred's Basic Piano Course เล่ม Lesson Book Level 4 และ/หรือ Level 5 3,200
62 Piano Adventures Levels 1-2 บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Piano Adventures เล่ม Level 1 และ/หรือ Level 2A และ/หรือ Level 2B 3,200
63 Piano Adventures Levels 3-5 บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Piano Adventures เล่ม Level 3A และ/หรือ Level 3B และ/หรือ Level 4 และ/หรือ Level 5 3,200
หมายเหตุสำหรับ Piano Method Category:
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี

5. Amateur Category

หมายเลข ประเภทการแข่งขัน บทเพลง ค่าสมัคร
(บาท)
64Amateurบรรเลงผลงานประพันธ์ใดก็ได้ที่มีคุณลักษณะหรืออารมณ์เพลงแตกต่างกัน (contrasting works); เวลาไม่เกิน 10 นาที3,800
  ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี (เกิดวันที่หรือหลังจาก 1 ตุลาคม 2004) ไม่เคยศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาดนตรี และไม่ได้จบการศึกษาด้านดนตรีในระดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ  
65Popular Musicบรรเลงเพลง 1 เพลงหรือ cover เพลงในสไตล์ดนตรีสมัยใหม่ (ในสไตล์ pop, jazz, blues, rock, musical, anime/movie/TV-Series soundtracks หรือ broadway); เวลาไม่เกิน 5 นาที หรือ บรรเลงผลงานประพันธ์ของตนเอง 1 เพลงในสไตล์ข้างต้น; เวลาไม่เกิน 5 นาที3,500

กฎระเบียบการแข่งขัน

กฎทั่วไป
 1. BIPAC เปิดรับสมัครนักเปียโนจากทุกประเทศ ไม่จำกัดสัญชาติ
 2. ผู้สมัครต้องทำการชำระค่าสมัครพร้อมกับการสมัคร โดยค่าสมัครไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอนหรือค่าทำธุรกรรมทางการเงิน (ถ้าหากมี)
 3. เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด การแข่งขันในปี 2022 จะเป็นการแข่งขันออนไลน์เท่านั้น โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องอัปโหลดวิดีโอการบรรเลงที่ไม่มีการตัดต่อ
 4. รับผู้เข้าแข่งขันจำนวนจำกัด และคณะผู้จัดจะให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังของการสมัคร
 5. ลำดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการกำหนดของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน BIPAC
 6. หากการบรรเลงมีความยาวเกินเวลาที่กำหนด คณะกรรมการตัดสินอาจกดหยุดวิดีโอเมื่อหมดเวลา อย่างไรก็ตาม การหยุดจะไม่มีผลต่อคะแนนของผู้เข้าแข่งขัน โดยคณะกรรมการตัดสินจะประเมินจากการบรรเลงของผู้เข้าแข่งขันในส่วนที่อยู่ภายในเวลาที่กำหนด
 7. ผลการตัดสินจะประกาศในหน้าเพจ Facebook ของ Cornerstone Music Thailand โดยวันเวลาประกาศจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

  *หากผู้เข้าแข่งขันระบุมาในใบสมัคร ว่าจะรับใบประกาศนียบัตรแบบ e-certificate คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทำการส่งใบประกาศนียบัตร e-certificate ให้ทางอีเมลตามที่ปรากฏในใบสมัคร

  *หากผู้เข้าแข่งขันเลือกรับโล่รางวัล (สำหรับ Open Category เท่านั้น) เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตรฉบับพิมพ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ตามที่ปรากฏในใบสมัคร

  *ใบความเห็น คำติชมและคำแนะนำของคณะกรรมการตัดสิน จะจัดส่งให้ทางอีเมล

 8. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 9. การตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน BIPAC โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ในการตัดสินเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุดในกรณีที่เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
 10. ในการลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ในใบสมัคร ผู้เข้าแข่งขันยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และเห็นชอบกับรายละเอียดและกฎเกณฑ์การแข่งขันทุกประการของ BIPAC 2022 หากผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครโดยไม่มีการคืนเงิน
กฎสำหรับการบรรเลง
 1. เพลงบรรเลงเดี่ยวทุกเพลงจะต้องบรรเลงจากความจำ ยกเว้นการแข่งขันหมายเลขประเภท 55 (ผลงานการประพันธ์ของตนเอง) และ 62 (เพลงสมัยใหม่) ซึ่งอนุญาตให้ใช้โน้ตเพลงได้
 2. เพลงดูเอ็ทสามารถใช้โน้ตเพลงหรือไม่ใช้ก็ได้
 3. ผู้สมัครต้องอัปโหลดไฟล์สแกนโน้ตเพลงที่ระบุชื่อผู้เข้าแข่งขันและประเภทการแข่งขันแนบไปกับแบบฟอร์มการสมัคร
 4. การบรรเลงไม่ต้องย้อนตามเครื่องหมายย้อน และไม่ต้องย้อนในส่วน exposition ของ sonata หรือ sonatina แต่ต้องย้อนเมื่อโน้ตเพลงมีการระบุให้ย้อนโดยตรง เช่นเครื่องหมาย D.C. al Fine หรือ D.S. al Coda
 5. ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้เปียโนจริง (Acoustic piano) ในการบรรเลงเพลงเพื่อส่งเข้าแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น Upright piano หรือ Grand piano ก็ได้ แต่ไม่สามารถใช้เปียโนไฟฟ้า (Digital piano) ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

ติดต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

Email: cornerstonemusic.thailand@gmail.com
Line: @cornerstonemusic