งานสัมมนาวิชาการ
ด้านการสอนเปียโนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2023

ลงทะเบียน

หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 กันยายน 2023

ค่าสัมมนารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ) และ Coffee Break 2 มื้อ เช้า-บ่าย (เครื่องดื่มชากาแฟและอาหารว่าง)

โปรดโอนค่าลงทะเบียนมาที่
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 414-095910-5
ชื่อบัญชี Cornerstone Music Company Limited

หมายเหตุ ค่าสมัครไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด

Loading...