The 1st Bangkok International Performing Arts
Vocal Competition 2022

 • เปิดสำหรับผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก
 • เวทีการแข่งขัน: ออนไลน์
 • วันปิดรับสมัคร: 1 พฤศจิกายน 2022
 • ประกาศผลการแข่งขัน: 30 พฤศจิกายน 2022
 • รางวัลสูงสุด 10,000 บาท จากการแข่งขันประเภท Open Category รายละเอียดด้านล่าง

Announcement of Results

* Contestants' names are listed in alphabetical order of the first names.

Click here »

ในโลกปัจจุบัน มีเยาวชนจำนวนมากที่มีความสนใจในวิชาขับร้องอย่างจริงจัง ซึ่งเฉกเช่นเดียวกับศิลปะการแสดงอื่น ๆ การเรียนขับร้องให้สัมฤทธิ์ผลนั้น ผู้เรียนต้องฝึกฝนทักษะผ่านการแสดงต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม หรือการแสดงผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ในการเรียนการสอนทั่วไป ผู้เรียนมักไม่ได้มีโอกาสแสดงต่อสาธารณะ เนื่องจากส่วนใหญ่กิจกรรมดนตรีจะจำกัดอยู่เฉพาะการสอบวัดระดับเกรดหรือการแสดงในคอนเสิร์ตนักเรียนปีละไม่กี่ครั้งเท่านั้น

ภารกิจของ Cornerstone Music คือการเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ ด้วยการจัดการแข่งขันดนตรีเพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนผู้สนใจดนตรีได้มีโอกาสแสดงออกถึงทักษะการบรรเลงและค้นหาศักยภาพทางดนตรีของตนเอง

เนื่องจากสภาวะการระบาดของโรคโควิด การแข่งขันครั้งนี้จึงจัดผ่านช่องทางออนไลน์แทนการแสดงสด

คณะผู้จัด The 1st Bangkok International Performing Arts Vocal Competition 2022 ต้องการส่งเสริมความสุขความเพลิดเพลินในการเล่นดนตรี และผลักดันความก้าวหน้าในทักษะทางดนตรีสำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคน ดังนั้นการแข่งขันจึงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ

 1. การแข่งขันที่เน้นการสร้างความท้าทายให้ผู้เรียน หรือเรียกว่า Open Category เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการแข่งขันอย่างจริงจัง โดยการตัดสินกรรมการจะตัดสินผู้ชนะอันดับ 1-3 เพื่อมอบโล่รางวัล นอกจากนี้แล้วผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละรุ่นอายุจะได้รับรางวัลเงินสดอีกด้วย
 2. การแข่งขันที่เน้นการสร้างกำลังใจให้ผู้เรียน จะตัดสินผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนตามระดับฝีมือการบรรเลง โดยไม่คำนึงถึงอายุของผู้เข้าแข่งขัน ความยากง่ายของเพลง และเป็นการตัดสินแบบอิงเกณฑ์มาตรฐานโดยไม่มีการเปรียบเทียบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่น การแข่งขันลักษณะนี้ไม่มีการตัดสินผู้ชนะอันดับ 1-3 และไม่มีการคัดผู้เข้าแข่งขันออก โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัลแพลทินัม ทอง เงิน หรือทองแดง ตามระดับการบรรเลง

ประโยชน์สำหรับผู้เข้าแข่งขัน:

 • การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาฝีมือการบรรเลงดนตรี
 • โอกาสและประสบการณ์การแสดงจะช่วยส่งเสริมความมั่นใจในตนเองให้กับผู้เข้าแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้เรียนรู้ถึงความสุขในการแสดงและแบ่งปันเสียงดนตรีแก่ผู้ฟัง
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับแรงบันดาลใจจากการรับชมการแสดงของผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ซึ่งสามารถสร้างแรงกระตุ้นในการฝีกซ้อมให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือ
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้เรียนรู้วิธีการรับมือกับความผิดหวังและพัฒนาภูมิต้านทานทางจิตใจในกรณีที่ผลไม่เป็นไปในทางที่คาดหวัง
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับความเห็นที่เป็นประโยชน์และคำแนะนำอย่างละเอียดจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาฝีมือทางดนตรีของตนต่อไป
 • ผลการแข่งขันและประสบการณ์จากการแข่งขันสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของผู้เข้าแข่งขัน

ประโยชน์สำหรับครูผู้สอน:

 • การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันช่วยสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมให้แก่นักเรียน และช่วยสร้างแรงกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพไปถึงที่สุด
 • การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้สัมผัสผลงานการประพันธ์ใหม่ที่หลากหลาย นอกเหนือจากเพลงสอบ
 • การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดตัวนักเรียนสู่สายตาสาธารณะ รวมทั้งยังสร้างการพัฒนาวิชาชีพและชื่อเสียงแก่ครูผู้สอน

หมายเหตุสำหรับทุกประเภทการแข่งขัน:

 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่า 1 ประเภท
 • ผู้เข้าการแข่งขันสามารถใช้เพลงเดียวกันในการแข่งขันมากกว่า 1 ประเภทได้
 • หากต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1 ประเภท กรุณากรอกแบบฟอร์มการสมัครแยกกันและชำระค่าสมัครแยกกัน
 • หากผู้เข้าแข่งขันสมัครผิดรายการ การสมัครจะถือเป็นโมฆะและจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • เพลง opera และ oratorio จะต้องขับร้องในคีย์ดั้งเดิม ทั้งในประเภทการแข่งขันแบบ solo และ duet โดยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนคีย์ หากมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อคณะผู้จัด

The 1st Bangkok International Performing Arts
Vocal Competition 2022

เฉพาะผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกและคะแนนถึงเกณฑ์แพลตทินัม (91 คะแนนขึ้นไป) ใน Open Category จะได้รับรางวัลที่ 1-2-3 ได้รับเงินรางวัลและโล่รางวัลอันงดงามด้วย

รางวัลชนะเลิศ Junior A:

รางวัลเงินสด 5,000 บาทและโล่รางวัล

รางวัลชนะเลิศ Junior B:

รางวัลเงินสด 6,000 บาทและโล่รางวัล

รางวัลชนะเลิศ Youth A:

รางวัลเงินสด 7,000 บาทและโล่รางวัล

รางวัลชนะเลิศ Youth B:

รางวัลเงินสด 8,000 บาทและโล่รางวัล

รางวัลชนะเลิศ Adult A:

รางวัลเงินสด 9,000 บาทและโล่รางวัล

รางวัลชนะเลิศ Adult B:

รางวัลเงินสด 10,000 บาทและโล่รางวัล

การแข่งขันประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการแข่งขันอย่างจริงจัง โดยคณะกรรมการจะพิจารณาผลงานของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเปรียบเทียบกันเพื่อตัดสินผู้ชนะอันดับ 1-3 และมอบโล่รางวัล

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับ และคะแนนถึงเกณฑ์แพลทินัม (91 คะแนนขึ้นไป) จะได้รับรางวัลอันดับ 1, 2 และ 3

ผู้เข้าแข่งขันจะเลือกร้องเพลง 1 เพลงหรือมากกว่า 1 เพลงก็ได้ แต่ความยาวของการแสดงห้ามเกินกำหนดเวลา

เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน สามารถเลือกเพลง art song เพลงอาเรีย (aria) เพลงจากการสอบวัดระดับเกรด เพลงป๊อบ เพลงแจ๊ส เพลงพื้นบ้าน (folk song) หรือ เพลงจากละครเพลง (musical theatre) ก็ได้ แต่หากผู้เข้าแข่งขันต้องการร้องมากกว่า 1 เพลง จะต้องเลือกมาจากประเภทเดียวกัน อาทิ เพลง art song จำนวน 2 เพลงที่มีคุณลักษณะต่างกัน (contrasting)

หมายเลข ประเภท รุ่นอายุ วันเกิด บทเพลง ค่าสมัคร
(บาท)
1.1 Junior A อายุ 7-11 ปี ระหว่าง 5 กันยายน 2015 ถึง 5 กันยายน 2011 ขับร้องเพลงใดก็ได้อย่างน้อย 1 เพลง เวลาทั้งหมดไม่เกิน 5 นาที 3,500
1.2 Junior B อายุ 12-16 ปี ระหว่าง 5 กันยายน 2010 ถึง 5 กันยายน 2006 ขับร้องเพลงใดก็ได้อย่างน้อย 1 เพลง เวลาทั้งหมดไม่เกิน 6 นาที 3,800
1.3 Youth A อายุ 17-21 ปี ระหว่าง 5 กันยายน 2005 ถึง 5 กันยายน 2001 ขับร้องเพลงใดก็ได้อย่างน้อย 1 เพลง เวลาทั้งหมดไม่เกิน 8 นาที 4,000
1.4 Youth B อายุ 22-25 ปี ระหว่าง 5 กันยายน 2000 ถึง 5 กันยายน 1997 ขับร้องเพลงใดก็ได้อย่างน้อย 1 เพลง เวลาทั้งหมดไม่เกิน 8 นาที 4,000
1.5 Adult A อายุ 26-29 ปี ระหว่าง 5 กันยายน 1996 ถึง 5 กันยายน 1993 ขับร้องเพลงใดก็ได้อย่างน้อย 1 เพลง เวลาทั้งหมดไม่เกิน 10 นาที 4,500
1.6 Adult B อายุ 30 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดอายุ) วันที่ 5 กันยายน 1992 หรือก่อนหน้านั้น ขับร้องเพลงใดก็ได้อย่างน้อย 1 เพลง เวลาทั้งหมดไม่เกิน 10 นาที 4,500

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุระหว่าง 10 ถึง 30 ปี (นับอายุในวันที่ 5 กันยายน 2022) และเพลงที่เลือกขับร้องต้องมีความยาวระหว่าง 3-9 นาที

หมายเลข ประเภท บทเพลง ค่าสมัคร(บาท)
2.1 Haydn เลือกขับร้อง Viennese Classical Art Song ของ Haydn เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.2 Mozart เลือกขับร้อง Viennese Classical Art Song ของ Mozart เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.3 Beethoven เลือกขับร้อง Viennese Classical Art Song ของ Beethoven เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.4 Quilter เลือกขับร้อง English Art Song ของ Quilter เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.5 Duke เลือกขับร้อง English Art Song ของ Duke เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.6 Gurney เลือกขับร้อง English Art Song ของ Gurney เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.7 Schubert เลือกขับร้อง German Art Song ของ Schubert เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.8 Schumann เลือกขับร้อง German Art Song ของ Schumann เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.9 Brahms เลือกขับร้อง German Art Song ของ Brahms เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.10 Strauss เลือกขับร้อง German Art Song ของ Strauss เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.11 Mahler เลือกขับร้อง German Art Song ของ Mahler เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.12 Wolf เลือกขับร้อง German Art Song ของ Wolf เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.13 Faure เลือกขับร้อง French Art Song ของ Faure เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.14 Debussy เลือกขับร้อง French Art Song ของ Debussy เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.15 Duparc เลือกขับร้อง French Art Song ของ Duparc เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.16 Poulenc เลือกขับร้อง French Art Song ของ Poulenc เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.17 Ravel เลือกขับร้อง French Art Song ของ Ravel เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.18 Tosti เลือกขับร้อง Italian Art Song ของ Tosti เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.19 Rossini เลือกขับร้อง Italian Art Song ของ Rossini เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.20 Donizetti เลือกขับร้อง Italian Art Song ของ Donizetti เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.21 Bellini เลือกขับร้อง Italian Art Song ของ Bellini เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.22 Verdi เลือกขับร้อง Italian Art Song ของ Verdi เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
2.23 Chinese Art Song เลือกขับร้อง Chinese Art Song เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุระหว่าง 11 ถึง 30 ปี (นับอายุในวันที่ 5 กันยายน 2022) และเพลงที่เลือกขับร้องต้องมีความยาวระหว่าง 3-9 นาที

หมายเลข ประเภท บทเพลง ค่าสมัคร(บาท)
3.1 Handel เลือกขับร้อง Handel Opera Aria เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
3.2 Handel เลือกขับร้อง Handel Oratorio Aria เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
3.3 Mozart เลือกขับร้อง Mozart Opera Aria เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
3.4 Mozart เลือกขับร้อง Mozart Sacred Aria เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
3.5 Rossini เลือกขับร้อง Rossini Opera Aria เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
3.6 Donizetti เลือกขับร้อง Donizetti Opera Aria เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
3.7 Bellini เลือกขับร้อง Bellini Opera Aria เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
3.8 Verdi เลือกขับร้อง Verdi Opera Aria เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
3.9 Puccini เลือกขับร้อง Puccini Opera Aria เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800

เลือกเพลงจากคู่มือสอบ ABRSM, Trinity College London, LCM หรือ Central Conservatory of Music

หมายเลข ประเภท บทเพลง ค่าสมัคร(บาท)
4.1 Grade 1 เลือกขับร้อง 2 เพลง 3,500
4.2 Grade 2 เลือกขับร้อง 2 เพลง 3,500
4.3 Grade 3 เลือกขับร้อง 2 เพลง 3,500
4.4 Grade 4 เลือกขับร้อง 2 เพลง 3,500
4.5 Grade 5 เลือกขับร้อง 1 เพลง 3,800
4.6 Grade 6 เลือกขับร้อง 1 เพลง 3,800
4.7 Grade 7 เลือกขับร้อง 1 เพลง 3,800
4.8 Grade 8 เลือกขับร้อง 1 เพลง 3,800

บทเพลงในการแข่งขันประเภทนี้เป็นเพลง duet สำหรับนักร้อง 2 คนกับเปียโนบรรเลงประกอบ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถเป็นนักร้องหญิง 2 คน นักร้องชาย 2 คน หรือนักร้องหญิงและชายก็ได้

หมายเลข บทเพลง ค่าสมัคร(บาท)
5.1 เลือกขับร้อง Aria Duet จาก Opera หรือ Operetta เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 4,000
5.2 เลือกขับร้อง Art Song Duet เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 4,000
5.3 เลือกขับร้อง Sacred Duet จาก Oratoria, Hymns หรือ Songs of Praise เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 4,000
5.4 เลือกขับร้อง Duet Folk Song หรือ Patriotic Song เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 4,000

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุระหว่าง 7 ถึง 35 ปี (นับอายุในวันที่ 5 กันยายน 2022) และเพลงที่เลือกขับร้องต้องมีความยาวระหว่าง 3-10 นาที

หมายเลข บทเพลง ค่าสมัคร(บาท)
6.1 เลือกขับร้องเพลงป๊อบเพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
6.2 เลือกขับร้องเพลงแจ๊สเพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
6.3 เลือกขับร้องเพลงพื้นบ้าน (Folk Song) เพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800
6.4 เลือกขับร้องเพลงจาก Standard Musical Theatre เพลงใดก็ได้ 1 เพลง (เฉพาะเพลงภาษาอังกฤษเท่านั้น) 3,800
6.5 เพลงอิสระ เลือกขับร้องเพลงใดก็ได้ 1 เพลง 3,800

ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วน ค่าสมัคร ลิงก์วิดีโอการบรรเลง และสำนาโน้ตเพลง (ไฟล์ pdf) ก่อนเวลา 24.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

 1. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มด้านล่าง
 2. หากผู้เข้าแข่งขันต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1 รายการ กรุณากรอกแบบฟอร์มแยกสำหรับแต่ละรุ่นที่ต้องการสมัคร
 3. กรุณาโอนค่าสมัครไปยังบัญชี:
  ธนาคาร: ไทยพาณิช (SCB)
  ชื่อบัญชี: Cornerstone Music Company Limited
  หมายเลขบัญชี: 414-095910-5
  Swift Code: SICOTHBK
หมายเหตุ: ค่าสมัครไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด

สถานที่: เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด การแข่งขัน The 1st Bangkok International Performing Arts Vocal Competition 2022 จึงเปิดสำหรับช่องทางออนไลน์เท่านั้น

วันเวลา: กรรมการจะทำการตัดสินผลงานการบรรเลงของผู้เข้าแข่งขันจากวิดีโอ ระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2022

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งไฟล์วิดีโอการขับร้อง โดยคณะผู้จัดจะต้องได้รับวิดีโอภายในเวลา 23.00 น. วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย
 2. ไฟล์วิดีโอจะต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 720p และมีภาพและเสียงคุณภาพดี การบันทึกวิดีโอต้องตั้งกล้องนิ่ง ห้ามบันทึกโดยถือกล้องไว้ในมือ

  สำหรับนักร้อง: ในวิดีโอต้องเห็นจากด้านหน้าจากศีรษะลงไปอย่างน้อยถึงสะโพก หรือเต็มตัวก็ได้

  สำหรับนักเปียโน: ในวิดีโอต้องเห็นลำตัวส่วนบน ใบหน้าและมือทั้งสองข้าง

  หากถ่ายในองศาที่ไม่ถูกต้องและเห็นส่วนของร่างกายไม่ครบตามที่กำหนด จะถือว่าวิดีโอเป็นโมฆะ

 3. ห้ามตัดต่อวิดีโอและห้ามมีการดัดแปลงวิดีโอที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพเสียงในวิดีโอ
 4. วิดีโอต้องบันทึกภายในเวลา 3 เดือนก่อนวันแรกของงานแข่งขัน
 5. วิดีโอที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันสามารถใช้เฉพาะในการแข่งขันนี้เท่านั้น ห้ามใช้วิดีโอที่เคยส่งเข้าร่วมการแข่งขันอื่นมาแล้ว
 6. ในประเภทการแข่งขันที่มีการบรรเลงเพลงมากกว่า 1 เพลง จะต้องบันทึกวิดีโอต่อเนื่องตลอดทั้งโปรแกรมการแสดง ห้ามหยุดบันทึกระหว่างกลาง
 7. กรุณาอัปโหลดวิดีโอเข้าไปยัง YouTube และระบุ link วิดีโอในแบบฟอร์มการสมัคร
 8. กรุณาตั้งค่าของวิดีโอ YouTube เป็น "Unlisted" โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

  ล็อกอินเข้าไปใน YouTube Studio
  เลือก Content จากเมนูทางด้านซ้าย
  เลือกวิดีโอที่ต้องการทำการเปลี่ยนการตั้งค่า
  คลิกลูกศรชี้ลง จาก "Visibility" แล้วเลือก "Unlisted"
  กดบันทึก

 9. กรุณาตั้งชื่อวิดีโอตามนี้:

  “VOCAL2022_Category Number_First Name_Last Name”.
  For example: “VOCAL2022_1.5_Jane_Lee”.

 • การแข่งขันเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากทุกประเทศ ไม่จำกัดสัญชาติ
 • รุ่นอายุ โปรดดูใน “ประเภทการแข่งขันและบทเพลง”

กฎทั่วไป
 1. The 1st Bangkok International Performing Arts Vocal Competition 2022 เปิดรับสมัครนักร้องจากทุกประเทศ ไม่จำกัดสัญชาติ
 2. ผู้สมัครต้องทำการชำระค่าสมัครพร้อมกับการสมัคร โดยค่าสมัครไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอนหรือค่าทำธุรกรรมทางการเงิน (หากมี)
 3. เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด การแข่งขันในปี 2022 จะเป็นการแข่งขันออนไลน์เท่านั้น โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องอัปโหลดวิดีโอการบรรเลงที่ไม่มีการตัดต่อ
 4. รับผู้เข้าแข่งขันจำนวนจำกัด และคณะผู้จัดจะให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังของการสมัคร
 5. ลำดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการกำหนดของคณะผู้จัด
 6. หากการแสดงมีความยาวเกินเวลาที่กำหนด คณะกรรมการอาจกดหยุดวิดีโอเมื่อหมดเวลา อย่างไรก็ตาม การหยุดจะไม่มีผลต่อคะแนนของผู้เข้าแข่งขัน โดยกรรมการจะประเมินจากการแสดงของผู้เข้าแข่งขันในส่วนที่อยู่ภายในเวลาที่กำหนด
 7. ผลการตัดสินจะประกาศในหน้าเพจ Facebook ของ Cornerstone Music Thailand โดยวันเวลาประกาศจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
  • หากผู้เข้าแข่งขันระบุว่าจะรับใบประกาศนียบัตรแบบ e-certificate มาในแบบฟอร์มการสมัคร คณะผู้จัดจะทำการส่งใบประกาศนียบัตร e-certificate ให้ทางอีเมล ตามที่ปรากฏในแบบฟอร์มการสมัคร
  • หากผู้เข้าแข่งขันเลือกรับโล่รางวัล (สำหรับ Open Category เท่านั้น) เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตรฉบับพิมพ์ คณะผู้จัดจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ตามที่ปรากฏในแบบฟอร์มการสมัคร
  • ใบความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการจะจัดส่งให้ทางอีเมล
 8. การตัดสินของคณะกรรมการและคณะผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 9. การตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน เป็นความรับผิดชอบของคณะผู้จัด โดยคณะผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการตัดสินเป็นเด็ดขาดและที่สิ้นสุดในกรณีเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
 10. ในการลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ในแบบฟอร์มการสมัคร ผู้เข้าแข่งขันยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และเห็นชอบกับรายละเอียดและกฎเกณฑ์การแข่งขันทุกประการของ The 1st Bangkok International Performing Arts Vocal Competition 2022 หากผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติตามคณะผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครโดยไม่มีการคืนเงิน
กฎสำหรับการแสดง
 1. เพลงทุกเพลงไม่ว่าจะเป็น solo หรือ duet จะต้องขับร้องจากความจำ
 2. ผู้สมัครต้องอัปโหลดไฟล์สแกนโน้ตเพลงที่ระบุชื่อผู้เข้าแข่งขันและประเภทการแข่งขันแนบไปกับแบบฟอร์มการสมัคร (ไฟล์โน้ตเพลงต้องเป็นไฟล์ pdf)
 3. เพลง opera และ oratorio จะต้องขับร้องในคีย์ดั้งเดิม ทั้งในประเภทการแข่งขันแบบ solo และ duet โดยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนคีย์ หากมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อคณะผู้จัด
 4. ไม่ต้องย้อนตามเครื่องหมายย้อน แต่ต้องย้อนเมื่อโน้ตเพลงมีการระบุให้ย้อนโดยตรง (เช่นเครื่องหมาย D.C. al Fine หรือ D.S. al Coda)

อาจารย์ Nancy Tsui-Ping Wei

ภาควิชาการขับร้องคลาสสิก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ Nancy Tsui-Ping Wei เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายไต้หวัน ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทย และได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการขับร้องคลาสสิกของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ่านต่อ

อาจารย์ Dr. Jessica Hsing An Chen

Dr. Jessica Hsing An Chen เป็นชาวไต้หวัน ผู้ก้าวเข้าสู่วงการขับร้องมืออาชีพด้วยบท Prince Orlofsky ในคอนเสิร์ตของ Taiwan National Symphony Orchestra ในปี 1995 อ่านต่อ

อาจารย์ Alan Bennett

ในฐานะนักร้อง lyric tenor ผู้มีชื่อเสียง อาจารย์ Alan Bennett ได้ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายในการแสดงทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป อเมริกากลาง อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และเอเซีย อ่านต่อ

ระดับรางวัล คะแนน รางวัล
รางวัลอันดับ 1, 2 และ 3
 • สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด 3 อันดับในแต่ละประเภทการแข่งขันของ Open Category เท่านั้น
 • ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 91 คะแนน
โล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
แพลทินัม 91-100 เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
ทอง 81-90.99 เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
เงิน 71-80.99 เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
ทองแดง 70.99 หรือต่ำกว่า เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

Email: cornerstonemusic.thailand@gmail.com
Line: @cornerstonemusic

ผลการแข่งขันของ The 1st Bangkok International Performing Arts Vocal Competition 2022 จะประกาศในหน้าเพจ Facebook ของ Cornerstone Music Thailand Fan Page และเว็บไซต์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2022