งานสัมมนาวิชาการ
ด้านการสอนเปียโนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2023

ลงทะเบียน

หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023

ค่าสัมมนารวมอาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ) และ Coffee Break 2 มื้อ (เครื่องดื่มชากาแฟและขนมอบร้อนๆ)

โปรดโอนค่าลงทะเบียนมาที่
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 414-095910-5
ชื่อบัญชี Cornerstone Music Company Limited

หมายเหตุ ค่าสมัครไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด

Loading...