งานสัมมนาวิชาการ
ด้านการสอนเปียโนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2024

ในหัวข้อ

" TEACHING EXAMINATION PIECES
LIKE A PRO "

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2024

ลงทะเบียน

ค่าสัมมนารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ) และ Coffee Break 2 มื้อ เช้า-บ่าย (เครื่องดื่มชากาแฟและอาหารว่าง)

ท่านจะได้รับเอกสารประกอบการบรรยายแบบ Digital ทาง E-mail ก่อนถึงวันสัมมนา

โปรดโอนค่าลงทะเบียนมาที่
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 414-095910-5
ชื่อบัญชี Cornerstone Music Company Limited

หมายเหตุ ค่าสมัครไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด

Loading...