ไชยกิตติวัฒนา

1. ประวัติผู้เรียน

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): ธิดารัตน์
First Name – Last Name (English): ไชยกิตติวัฒนา
อายุ: 60
วัน/เดือน/ปีเกิด: 09/10/1961
อีเมล: tidaratz@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 086-093-9965
ที่อยู่: หจก ค็อกพิทเจริญภัณฑ์ ท่าม่วง 145/3 ม 3 ถนนแสงชูโตสายใหม่
ชื่อนามสกุลของอาจารย์สอนเปียโนคนปัจจุบัน: Mr. Gun Chaikittiwatana
ประสบการณ์ด้านดนตรีใน 3 ปีที่ผ่านมา:

ชื่อเพลงที่จะนำมาเรียน:
F.J. Haydn: Sonata in D No. 50 Hob. XVI/37 Allegro con brio
ปัจจุบันเรียนหนังสืออยู่ที่:

2. ลงทะเบียนเรียน

สังเกตการณ์แบบรายวัน
– วันพุธที่ 14 ก.ค. 2564

ยอดที่ต้องชำระ: 800 บาท